Over ons

Kinderdagverblijf op Expeditie is een kleinschalige opvang in Heemskerk. KDV op eXpeditie heeft één groep van 1 tot 4 jaar, heeft ruimere openingstijden en is een groen kinderdagverblijf, met de nadruk op buiten en de natuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verder komen dan alleen de binnen- en buitenruimte van het kinderdagverblijf. Wij willen dan ook regelmatig op pad gaan met de kinderen zodat ze de wereld om hun heen leren ontdekken en de mogelijkheid krijgen om hun eigen grenzen te verleggen.

 

Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in het opgroeien en stimuleren van hun ontwikkeling. Veiligheid en vertrouwen zijn erg belangrijk voor ons, net als samenwerking met de ouders, waardoor er een optimale afstemming over de opvoeding van de kinderen plaatsvindt. Alle kinderen in de groep worden door de pedagogisch medewerker gezien als een individu met eigen ideeën en inzichten. De kinderen krijgen de ruimte en worden gestimuleerd om zelf dingen te doen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De pedagogisch medewerker ziet de hele dag door kansen om kinderen “extra” te stimuleren op allerlei vlakken. Zij doet dit door de aandacht van de kinderen op bepaalde dingen te richten, door nieuwe activiteiten of nieuw spelmateriaal aan te bieden of door op nieuwe mogelijkheden van het spelmateriaal te wijzen.