Wij zien klachten als een uitdaging om ons werk te verbeteren

We hopen natuurlijk dat u heel tevreden bent, KDV op eXpeditie probeert er alles aan te doen om de opvang en de begeleiding hiervan zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent of dingen niet naar tevredenheid verlopen, dan is het belangrijk dat dit zo spoedig mogelijk wordt uitgesproken en opgelost. Opmerkingen en klachten kunnen bijdragen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Als u een klacht heeft zijn er 2 mogelijkheden om deze te melden. Een interne melding en/of een externe melding.

De interne klachtenregeling

“Intern” houdt in dat u eerst met de klacht binnen de organisatie gehoor tracht te vinden bij de pedagogisch medewerker, de bemiddelingsmedewerkster en/of de directie. In de meeste gevallen is het raadzaam om het ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met degene die verantwoordelijk is.

Klachten van ouders worden serieus genomen en in eerste instantie dus intern met de betreffende persoon behandeld. In tweede instantie kan men de klacht schriftelijk indienen bij KDV op eXpeditie, hiervoor vindt u een klachtenformulier achter deze klachtenregeling en/of op uw persoonlijke digitale omgeving. De klacht wordt zorgvuldig behandeld; er wordt hoor en wederhoor toegepast. Bent u van mening dat uw klacht, na doorlopen van de Interne Klachtenregeling, niet of niet naar behoren opgelost is, bent u vrij om (alsnog) de klacht extern te melden.

De externe klachtenregeling

Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, dan kunt u bij de Geschillencommissie waarbij KDV op eXpeditie is aangesloten terecht. (www.degeschillencommissie.nl). Hierbij is het de bedoeling dat u zich eerst richt, als voorportaal, tot het Klachtenloket Kinderopvang, waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation (www. klachtenloket-kinderopvang.nl).

 

Klachtenloket Kinderopvang

www.klachtenloket-kinderopvang.nl
info@klachtenloket-kinderopvang.nl
tel. 0900-1877 (0,20 euro per gesprek)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Als contact met het Klachtenloket-Kinderopvang geen oplossing naar tevredenheid oplevert, kunnen ouders hun klacht/geschil indien bij de Geschillencommissie.

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070-3105310
Fax 070-3659914