informatie

Kinderdagverblijf op eXpeditie staat geregistreerd per 1 maart 2019 en wij verwelkomen de eerste kinderen op maandag 4 maart 2019.

Met trots mogen wij zeggen dat de gehele binnenruimte en buitenruimte af is. Wij zijn ontzettend blij met het  eindresultaat en hopen dat de kinderen straks hun draai in onze warme groep kunnen vinden.