Halen en brengen

KDV op eXpeditie is geopend van 6.45 uur tot 17:45 uur.  Door de ruimere openingstijden zijn er meerdere haal en breng momenten, tussen 6:45 uur & 8:45 uur kunt u uw kind komen brengen. Om 11:45 uur en om 14:45 uur kunt u uw kind komen brengen en halen. Tussen 16.45 uur en 17:45 uur kan u uw kind komen ophalen.  De haal- en brengtijden zijn afgestemd op de dagindeling van de groep. Dat biedt de kinderen rust en regelmaat. Het is dan ook belangrijk dat u niet teveel van bovengenoemde tijden afwijkt, zodat de rust in de groep bewaard blijft.

 

Indien het kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald moet dit van te voren bekend zijn bij de pedagogisch medewerkers. Er zal om legitimatie gevraagd worden van de persoon die het kind komt ophalen. Dit i.v.m. de veiligheid van uw eigen kind.

 

Als u informatie heeft over uw kind die van belang kan zijn voor de voortgang van de dag, dan horen wij dat graag in de ochtend van u. Als het gaat om informatie van medische aard, dan hoort u ons te allen tijde op de hoogte te stellen.

 

Iedere dag zal er een mondelinge overdracht plaatsvinden, de dag wordt doorgenomen, bijzonderheden over het eten/drinken/slapen worden verteld of de pm-er vertelt een leuke anekdote over het kind. KDV op eXpeditie hecht veel waarde aan een goede overdracht.

 

Als u het door omstandigheden niet redt op tijd uw kind op te halen, vinden wij het prettig als u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij zullen uw kind dan informeren dat u iets later bent.